Chuyên viên Kế hoạch - Tài chính

Mô tả công việc

 • Thực hiện các công tác thu nhập thông tin, số liệu tài chính của các đơn vị, báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của công ty.
 • Rà soát, tổng hợp kế hoạch tài chính, so sánh với kế hoạch đã xây dựng.
 • Báo cáo quản trị, phân tích theo yêu cầu.
 • Tham gia các dự án kinh doanh hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
 • Phối hợp đề xuất các biện pháp nhằm quản trị chặt chẽ dòng tiền, phù hợp với tình hình thực tế của công ty và nhu cầu chi nhằm cân đối tài chính, đáp ứng được nhu cầu chi hoạt động và đầu tư.

Yêu cầu công việc

 • Thực hiện các công tác thu nhập thông tin, số liệu tài chính của các đơn vị, báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của công ty.
 • Rà soát, tổng hợp kế hoạch tài chính, so sánh với kế hoạch đã xây dựng.
 • Báo cáo quản trị, phân tích theo yêu cầu.
 • Tham gia các dự án kinh doanh hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
 • Phối hợp đề xuất các biện pháp nhằm quản trị chặt chẽ dòng tiền, phù hợp với tình hình thực tế của công ty và nhu cầu chi nhằm cân đối tài chính, đáp ứng được nhu cầu chi hoạt động và đầu tư.

Quyền lợi

 • Lương cơ bản, đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Luật.
 • Văn hoá doanh nghiệp tử tế, môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tạo cơ hội phát triển năng lực tối đa.

TIN TUYỂN DỤNG CÙNG CÔNG TY

Chuyên viên Kế hoạch - Tài chính
 • Phòng kế toán
 • Toàn quốc
 • Thỏa thuận
 • 30/12/2023