Tập đoàn đầu tư

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Flyone (JSC)

Dự án Flyone bắt đầu hoạt động vào tháng 6 năm 2021.

Kể từ khi thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, công ty đã đầu tư vào các ngành hàng không và du lịch cũng như các ngành có tiềm năng khác.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG