Với cộng đồng:
Đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng và uy tín cho sự phát triển chung của ngành dịch vụ hàng không. 

Với khách hàng:
Với sự tự tế và tận tâm, công ty luôn cung cấp chất lượng uy tín, tận tâm, đáng tin cậy. Giá trị công việc, đạo đức nghề nghiệp luôn được công ty đề cao để mọi thành viên trong công ty luôn chu đáo với khách hàng. 

Với các thành viên trong công ty:
Mang lại môi trường vui vẻ, năng động, hòa đồng và đoàn kết, xây dựng tính hiệu quả trong công việc gắn liền với trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của từng thành viên.